Collaboratieve gebiedsontwikkeling in Delft: een interview met Eduard Cabre Romans

Een kleine delegatie van de afdeling wonen van de gemeente Barcelona ​​bezocht op 28 oktober Delft, op uitnodiging om deel te nemen aan de laatste Together! BK Talk. Onder leiding van wethouder Karin Schrederhof en medewerkers van de afdeling wonen in Delft fietsten de internationale gasten langs de gebiedsontwikkelingen in Delft, met voorbeelden van collaboratieve woonprojecten. Eduard Cabre Romans reflecteert op hoe deze projecten aansluiten bij de werkwijze in Barcelona.

Welke rol heb je bij de gemeente Barcelona?
Als adviseur internationale betrekkingen van de afdeling huisvesting promoot ik uitwisseling met andere steden en corporaties, door workshops en seminars te organiseren en voor te bereiden. Onze medewerkers kunnen leren van best practices en kunnen technische vragen stellen aan hun collega’s in andere steden. Mijn rol behelst ook de voorbereiding van EU-projectvoorstellen en de coördinatie van de afdeling Huisvesting in Europese consortia, evenals de deelname van de afdeling aan woningbouw congressen en openbare evenementen.

De huidige burgemeester van Barcelona heeft als doel om de betaalbare woningvoorraad te vergroten. Wat had je verwacht te leren van de Nederlandse praktijk om dit doel beter te bereiken?
Barcelona wil het aandeel sociale en betaalbare woningen in de stad vergroten. Publieke middelen zijn schaars, en daarom zijn we geïnteresseerd in manieren waarop de stad de opkomst van een derde sector in huisvesting kan ondersteunen. Nederlandse corporaties zijn dan ook een van onze inspiratiebronnen. Daarnaast is de opkomst van coöperaties en andere vormen van samenwonen in Nederland interessant om onze eigen coöperatieve projecten mee te informeren.

Op 28 oktober organiseerde Project Together! een rondleiding in Delft, waarin haar stadsontwikkeling en collaboratieve projecten op het gebied van huisvesting werd gedemonstreerd. Wat heeft je geïnspireerd tijdens deze tour?
We waren vooral geïnspireerd door de mix aan woningen die de stad nastreeft in al haar nieuwe ontwikkelingen, zowel qua vorm (meergezinswoningen vs. eengezinswoningen, groot vs. klein) als qua eigendom (eigendom, huur, coöperatie). We waren ook verrast door de consensus onder belanghebbenden over het soort beleid dat moet worden gevolgd, namelijk een mix van betaalbare woningen door woningcorporaties, coöperatieve woningen en commerciële woningen.

Stichting Stunt was één van de locaties die bezocht werden tijdens de fietstour door Delft.
Stichting Stunt was één van de locaties die bezocht werden tijdens de fietstour door Delft.