Reflecties van twee betrokkenen over BK Expo "Together! De toekomst van het wonen"

Wat is een betere manier om nieuwe vormen van samenleven te inspireren dan door middel van design? Via de BK Expo kregen medewerkers en studenten van de TU Delft de kans om innovatieve ontwerpbenaderingen voor co-creatie te laten zien. Sara Brysch en Anne Kockelkorn reflecteren op hun eigen bijdragen en de relevantie van de tentoonstelling, die in oktober te bezoeken was bij de faculteit Bouwkunde.

Anne Kockelkorn

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben architectuurhistoricus en richt me op het snijvlak tussen woningontwerp, woningfinanciering en territoriale politiek. Mijn huidige onderzoek richt zich op de effecten van financiering op woningontwerp en stedelijke ontwikkeling, alsook de mogelijke alternatieven daarvoor. Sinds februari 2021 werk ik als assistent-professor aan de leerstoel Woningbouw aan de TU Delft; de twee voorgaande jaren was ik mede-directeur van de MAS in geschiedenis en theorie van de architectuur aan de ETH Zürich.

Onlangs vond de opening plaats van de BK Expo “Samen! De toekomst van het wonen” plaats. Wat was jouw eerste indruk?
Ik heb erg genoten van de verscheidenheid van de verschillende bijdragen, variërend van architectenbureaus tot betrokken activistische studenten en academisch onderzoek. Het is een heel leerzaam overzicht van hoe medewerkers en studenten van de faculteit bezig zijn met de vraag hoe we samen kunnen leven – in Nederland en elders – en het was fantastisch om de auteurs ter plekke te kunnen ontmoeten tijdens de opening.

Hoe heb je zelf bijgedragen?
Susanne Schindler (ETH Zürich) en ik belichten de beleidsmatige context van coöperatief wonen in Zürich. Daar is 25 procent van de woningen in de stad permanent onteigend van de commerciële sector, met het grootste aandeel, 18 procent, in coöperatief bezit. Wat is er nodig om deze bijzondere diversiteit in ontwerp en sociale inclusie werkelijkheid te laten worden? Om deze vragen te beantwoorden, presenteren we acht voorwaarden voor het ontstaan, het behoud en de verdere ontwikkeling van niet-speculatieve, experimentele huisvesting: An Idea of Sharing, Public Opinion, Non Speculation, Equity, Debt, Land, Zoning, and The Competition. Deze bijdrage is gebaseerd op een seminar dat in het voorjaar van 2020 aan de ETH Zürich werd gegeven en bundelt het onderzoek van 17 masterstudenten, waaronder film- en fotografisch onderzoek. Het volledige werk is momenteel te zien op de Biënnale van Venetië en online beschikbaar. Ons boek zal worden gepubliceerd bij gta Verlag, Zürich in 2022.

Sara Brysch

Kun je iets over jezelf zeggen?
Ik ben Sara Brysch, architect en momenteel een PhD onderzoeker naar het ontwerp van betaalbare collaboratieve huisvesting bij de onderzoeksgroep Co-Lab Research, afdeling MBE, BK-TU Delft.

Wat trok je aandacht bij de opening van de tentoonstelling?
Het onderwerp en de diversiteit aan voorstellen en typologieën waren voor mij een grote inspiratie, omdat we als architecten in staat moeten zijn om creatieve oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen.
Wat is de belangrijkste boodschap van de tentoonstelling?
De tentoonstelling laat verschillende manieren zien waarop mensen kunnen samenleven en samenwerken. Dit thema is van belang om toegepast te worden op architectenbureau’s in opleidingen, zodat studenten alternatieve woningtypologieën en alternatieve processen kunnen onderzoeken. Zoals co-design, waarbij toekomstige bewoners ook deel uitmaken van het ontwerpproces.

Wat laat je zelf zien op de tentoonstelling?
Ik ben onderdeel van het groepsproject ’’Together: Sociale nabijheid op afstand", waarin verschillende ruimtelijke indelingen worden voorgesteld voor pandemische en niet-pandemische tijden. In plaats van elk huishouden te beperken tot een individuele eenheid, ontwerpen we voor gemeenschapszin door middel van geclusterde woningen. Flexibiliteit, mogelijkheden voor sociale interactie en toegang tot externe overgangsruimten waren belangrijke bij de ontwikkeling van dit voorstel.

Bezoekers kijken naar de inzending 'Social proximity at a distance' bij de BK Expo "Together! The future of living"
Bezoekers kijken naar de inzending 'Social proximity at a distance' bij de BK Expo "Together! The future of living"