Together! Stories #5: Space-S in Eindhoven

De Together! Stories zijn een reeks video’s waarin de grote variatie van vormen getoond wordt die collaboratief wonen kan aannemen. In de Stories gaan filmmakers Eric Creemers en Ron Blom op bezoek bij collaboratieve woonprojecten en vertellen bewoners hun verhalen en delen zij hun ervaringen.

In deel vijf: de nieuwe buurt Space-S, waar meer dan 600 bewoners de hoofdrol speelden in de realisatie van het project. De bewoners kregen hier het opdrachtgeverschap, en samen met Inbo realiseerden zij hun woningen met de waarden ‘samen en alleen, groen en stedelijk, framework en flexibiliteit’.