Van groot naar beter: samen wonen op leeftijd

In 2022 heeft Project Together! een goede doorstart met de goedkeuring van de subsidie voucherregeling ‘Vitale steden en dorpen’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De komende maanden zal de opgedane kennis uit het programma van 2021 in de praktijk worden gebracht door ontwerpend onderzoek te doen naar de doorstroom van senioren in Delft.

Recent wordt veel gediscussieerd over de rol van doorstroming van senioren in de wooncrisis. Ongetwijfeld komen er woningen vrij als senioren zouden (kunnen) verhuizen. Maar wat willen senioren die groot wonen zelf? Wat zijn hun woonwensen en dilemma’s? Kunnen nieuwe woonconcepten waarbij delen en collectiviteit centraal staan een bijdrage leveren aan de doorstroming? En hoe kunnen deze nieuwe woonconcepten ontwikkeld en ontworpen worden zodat ze aansluiten bij de behoeftes van senioren?

Om die behoeftes beter in kaart te brengen, hebben de TU Delft, de gemeente Delft en Inbo Architecten subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de voucherregeling ‘Vitale steden en dorpen’. In Tanthof gaan ze actiegericht onderzoek met groepen ouderen uitvoeren en de uitkomsten vertalen naar concrete ontwerpstrategieën. De projectgroep is nog op zoek naar partners die in co-creatie met senioren woningen willen ontwikkelen, zodat de doorstroming in Delft daadwerkelijk gestimuleerd kan worden.

Benieuwd naar dit project? Of ben je zelf 55+ in Tanthof, en doe of denk je graag mee met het onderzoek? Volg deze website of stuur een bericht naar Marije Peute.