Verslag: ‘Nieuwe woonlandschappen’, Inbo te gast

Bijeenkomst Architectuurcentrum Eindhoven

De enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat is uiterst actueel. Het was een veel besproken thema in de verkiezingstijd en ook in media wordt er momenteel nog volop over gepubliceerd. Voor Nederland wordt er gesproken over het bijbouwen van 1 miljoen woningen in de komende tien jaar. In het Stedelijk Gebied Eindhoven ligt er, met de ondertekening van de Woondeal, de ambitie om de komende vijf jaar 27.000 woningen bij te bouwen, plus zo’n 1.000 tijdelijke woningen.

Angelique Bellemakers (adviseur Inbo en lid van het kernteam in Project Together) sloot aan bij de bijeenkomst van Architectuurcentrum Eindhoven. Zij pleitte onder andere voor meer aandacht voor kwetsbare doelgroepen, en de mogelijkheid van andere woonvormen voor deze groepen. Onderzoek naar hun participatie in woonprojecten voor nieuwe woonvormen is van groot belang, en het is essentieel om met elkaar in gesprek te blijven over deze projecten en de kwaliteiten ervan.

Lees het volledige verslag