Vijf adviezen uit de inspiratiesessie 'Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving'

De vijf sprekers van de inspiratiesessie ‘Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving’ geven vijf adviezen mee voor het versnellen van de gewenste en benodigde woonvariaties voor senioren. Het geeft richting aan het waarom, hoe en actie waar Project Together! de oproep voor doet.

Door: Annette Duivenvoorden

1. Bouw meer woonvariaties voor senioren; aanbod creëert vraag!

Senioren wonen nog maar al te vaak in hun eengezinswoning, waardoor er nu een behoorlijke mismatch is tussen de woonvraag van senioren en hun huidige woonsituatie, analyseerde Gert Jan Hagen, Springco. Op basis van de studie ‘Woonprofielen van senioren’ zijn woonwensen van senioren vertaald naar vastgoedconcepten. “Zorg dat innovatieve woonvormen een plek krijgen in de woonvisie. Als we een veel breder en diverser aanbod creëren, zal de woningmarkt weer in beweging komen.”

2. Stadsveteraan en andere woonconcepten voor senioren: werk in uitvoering

Woonconcepten voor senioren zijn een ontwikkelthema voor marktpartijen, belicht Lars Drijvers, AM. De stadsveteraan – de vitale senior die graag nabij stedelijke voorzieningen wil wonen, maar ook samen wil zijn en voorzieningen wil delen – is zo’n voorbeeld. Juist in een gebiedsontwikkeling kan daarmee ingespeeld worden op vragen uit de markt: voor vitale senioren, senioren met een lichte zorgvraag en mensen met een zware zorgvraag.

3. Bouwgroepen in de stad: belangrijke niche die kwaliteit geeft aan de plek

“Zorg dat je als gemeente plek geeft aan bouwgroepen in stad of dorp”, is de oproep van Endry van Velzen, De Nijl Architecten. Een stadsbouwgroep als kleinschalige ontwikkelvorm biedt meer waarde. Actieve senioren zetten hun kwaliteiten uit hun werkende leven in. Ze nemen het heft in eigen hand voor het maken van de gewenste wooncarrière als ‘empty nester’. Steeds meer mensen willen in de stad met gelijkgestemden hun omgeving vormgeven. Geef ruimte aan collectieve wooninitiatieven in de woon- en ontwikkelvisie.

4. Een sociaal label voor woonvormen!

“Een sociaal label maakt de sociale kwaliteiten van locaties en gebouwen vergelijkbaar. Maak dit keurmerk net zo vanzelfsprekend als het energielabel”, stelt Terry van der Heide, Centrum Groepswonen. Den Haag heeft een lange traditie als het gaat om samenwoonvormen. Centrum Groepswonen ondersteunt het groepswonen en verkent wat nodig is voor nieuw en aantrekkelijk aanbod: beleid en regelgeving, een aanjaagteam en een sociaal keurmerk. Een label maakt inzichtelijk hoe aan sociale cohesie in het woongebouw wordt gewerkt.

Sociaal label voor woongebouwen, Centrum Groepswonen Den Haag (bron afbeeldingen: ‘Duurzame ideeën & DCBA Methodiek’)
Sociaal label voor woongebouwen, Centrum Groepswonen Den Haag (bron afbeeldingen: ‘Duurzame ideeën & DCBA Methodiek’)

5. Ontwerp voor ontmoeten: hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot contact

Het ontmoeten van mensen kun je zien als grootste drager voor het samenwonen in stad, buurt of dorp, betoogt Ianthe Mantingh, Zijdekwartier Architecten. De gebouwde omgeving moet hier tot uitnodigen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Zorg dat er voldoende budgetten beschikbaar zijn om vanuit het ‘contactperspectief’ in de gebouwde omgeving te investeren. Omkijken naar elkaar en het versterken van sociale netwerken zal dure zorgkosten voorkomen.

Meer informatie

‘Woonvarianten voor senioren’ en ‘Langer thuis in de inclusieve wijk’ & Project Together!

De samenleving vergrijst, waardoor we met elkaar op zoek moeten naar manieren om senioren prettig en duurzaam te huisvesten. Voor de programma’s ‘Woonvarianten voor senioren’ en ‘Langer thuis in de inclusieve wijk’ van Platform31 zijn burgerinitiatieven, professionals en senioren samen gaan onderzoeken wat nodig is om het langer thuis wonen te faciliteren. Tijdens de inspiratiesessie van 30 september spraken verschillende sprekers over hun onderzoeken en projecten en agendeerden wat nodig is aan woonvariaties voor senioren en de meerwaarde van een inclusieve buurt: gemeenschap, ontmoeten en collectiviteit.