BK Talks: Act Together! The politics and policies of collaborative habitats

De voertaal van deze sessie is Engels.

Collaboratieve woonvormen zijn booming! Ze zijn een aantrekkelijk alternatief voor de huur- en koopsector, waar door schaarste een beperkte voorraad betaalbare woningen te vinden is. Daarnaast kunnen deze collaboratieve woonvormen een creatieve oplossing vormen voor de grote bouwopgave: door meer ruimte te delen, kan de bebouwde omgeving efficiënter gebruikt worden. Ook kunnen collectieve woonvormen voor meer gevoel van gemeenschap zorgen in steden waar juist eenzaamheid groeit. De BK Talks brengen diepgang in dit actuele debat.

Act Together!

De laatste BK Talk van de Project Together!-serie brengt vooraanstaande vertegenwoordigers van politiek en beleid samen. Politici en beleidsmakers uit Europa en Nederland gaan in discussie over hoe we politiek en beleid kunnen transformeren om een meer collaboratieve leefomgeving mogelijk te maken. Welke rol kan beleid spelen om wonen te decommodificeren? Hoe kunnen diverse groepen in de samenleving toegang krijgen tot collaboratieve woonvormen? Wat kunnen we leren van innovatieve coöperatieve beleidsvoering in andere Europese steden? Welke acties zijn nodig op verschillende bestuurlijke niveaus om verandering te bewerkstelligen?

De BK Talks worden live uitgezonden vanuit de Oranje Zaal, en zijn te volgen via het YouTube-kanaal van de TU Delft.

Meer over de Public Programs van de Faculteit Bouwkunde


Moderator

Maarten van Ham is hoogleraar Stedelijke Geografie en afdelingshoofd bij Stedenbouw, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van patronen van ruimtelijke ongelijkheid en segregatie, en de effecten daarvan op het leven van individuen, buurten en steden. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en heeft vele jaren gewerkt aan de universiteit van St. Andrews.


Sprekers

Lucia Martin heeft een bachelor in chemische technologie en een doctoraat in milieuwetenschappen. Van 2016-2019 had ze een zetel in het Spaanse Congres. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 trad ze toe tot de lijst van politieke partijen in Barcelona en Comú en werd ze gekozen als raadslid voor huisvesting en renovatie bij de gemeenteraad van Barcelona en als raadslid van het district Sant Andreu.


Karin Schrederhof is wethouder Wonen bij de gemeente Delft. Ze is haar carrière begonnen als ontwerper, via ontwerp ontdekte ze haar interesse in de beleving van bewoners in de stad. Wat leidde tot haar betrokkenheid bij het maatschappelijk werk, participatieprocessen en uiteindelijk de politiek. Wonen is altijd een rode draad geweest in haar loopbaan, die ze nu toepast als wethouder in Delft.


Hans Rupp is CEO van Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, de grootste woningbouwcoöperatie van Zwitserland, en bestuurslid van Co-operative Housing International. Hans is bedreven in complexe en diverse omgevingen, op nationaal en internationaal niveau. “Het coöperatieve model biedt duurzame oplossingen voor veel problemen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd, daarom moeten we de voordelen ervan verder promoten”, stelt Hans.


Trevor James is actief als voorzitter van Cooplink, een netwerkorganisatie voor en van wooncoöperaties. Als adviseur bij Vannimwegen is de rode draad door zijn werk het inspireren, betrekken en activeren van bewoners en andere stakeholders bij het leven in de stad. Hij ondersteunt en begeleidt daarbij partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van zelf- en medebeheer projecten.


Björn Mallants is al meer dan 10 jaar algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, en is sinds eind 2020 managing director van ASTER (Access to Sustainability Through Energy Effective Retrofit). Björn is voorzitter van het Vlaams Platform Sociale Huisvesting en is sinds enkele jaren lid van de Raad van Bestuur van Housing Europe.


Desirée Uitzetter is sinds 2015 directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD. Begin 2019 werd zij benoemd tot voorzitter bij NEPROM. Vanaf het prille begin van haar carrière heeft Desirée zich toegelegd op gebiedsontwikkeling, en in het bijzonder op het bij elkaar brengen van publieke en private belangen om de ontwikkeling van duurzame projecten en gebieden mogelijk te maken.

Map for

BK Talks: Act Together! The politics and policies of collaborative habitats

Tijdens deze laatste BK Talk uit de reeks gaan politici en beleidsmakers uit Europa en Nederland in discussie over hoe we politiek en beleid kunnen transformeren om een meer collaboratieve leefomgeving mogelijk te maken. Lees meer