BK Talks: Building Together! Concepts and tools for shared futures

De voertaal van deze sessie is Engels.

Collaboratieve woonvormen zijn booming! Ze zijn een aantrekkelijk alternatief voor de huur- en koopsector, waar door schaarste een beperkte voorraad betaalbare woningen te vinden is. Daarnaast kunnen deze collaboratieve woonvormen een creatieve oplossing vormen voor de grote bouwopgave: door meer ruimte te delen, kan de bebouwde omgeving efficiënter gebruikt worden. Ook kunnen collectieve woonvormen voor meer gevoel van gemeenschap zorgen in steden waar juist eenzaamheid groeit. De BK Talks brengen diepgang in dit actuele debat.

Building Together!

In navolging op de eerste BK Talk van de Project Together!-serie gaat deze sessie over de instrumenten die nodig zijn voor bewoners en professionals om collaboratieve leefwijzen te realiseren. De meeste steden kunnen bewoners onvoldoende steunen bij collectieve initiatieven om de woon- en leefomgeving te verbeteren. De vastgoedsector en stedenbouw zijn georganiseerd aan de hand van gestandaardiseerde processen met als doel grond effectief te benutten, wat kleine bottom-up initiatieven uitsluit. In steden met hoge dichtheid is daardoor veel ruimte geprivatiseerd, met minder ruimte voor gemeenschap en ontmoeten. Om steden weer leven te geven voor de gebruiker, is het nodig om besluitvormingsprocessen collectiever in te richten. In plaats van een top-down expertrol in te nemen, kunnen professionals ook samen met bewoners stad maken. Tijdens deze sessie komt een groep ervaren doeners en denkers in het veld van housing en stedelijke ontwikkeling samen om nieuwe manieren van samenwerking en cocreatie te verkennen.

De BK Talks worden live uitgezonden vanuit de Oranje Zaal, en zijn te volgen via het YouTube-kanaal van de TU Delft.

Meer over de Public Programs van de Faculteit Bouwkunde


Moderators

Tom Daamen is Associate Professor Urban Development Management (UDM) bij de Technische Universiteit Delft. Ook is hij directeur bij Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, een publiek-privaat fonds voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en professionele expertise in Nederlands stedelijke gebiedsontwikkeling.


Dr. Darinka Czischke is projectleider van Project Together! Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in onderzoek, educatie en consultancy. Sinds ze als associate professor werkzaam is bij de TU Delft, richt ze zich op onderzoek naar nieuwe, collaboratieve woonvormen en sociale duurzaamheid in de stad.


Sprekers

Michael LaFond woont in Berlijn, waar hij actief is als oprichter en bestuurslid van id22: Institute for Creative Sustainability en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadtbodenstiftung, de eerste door Community Land Trust geïnspireerde non-profit grondstichting in Duitsland. Als activist, onderzoeker, ontwerper en onderwijzer zet hij zich breed in voor een transformatieve sociale-ecologie en inclusieve stedenbouw.


Geert de Pauw is sinds meer dan 20 jaar actief als activist en sociaal werker om huisvesting in Brussel gelijkwaardig en toegankelijk te maken. Hij is oprichter van de Community Land Trust in Brussel, die hij nu coördineert. Hij is co-founder van het Europese CLT partnership SHICC (Sustainable Housing for Cohesive Communities) en bestuurslid van Center for CLT Innovation.


Peggy Totté is architect en stedenbouwkundige en werkt rond het thema collectief bouwen en cohousing voor de culturele architectuurorganisatie Architectuurwijzer in België. Ze bracht de tentoonstelling ‘Thuis. Building and Living in Communities’ van DAM Frankfurt naar STAM Gent (2018) en C-mine Ghenk (2017). Momenteel is ze curator van de tentoonstelling ‘Housing Apart Together’ over collectieve huisvesting in Vlaanderen.


Tjeerd Haccou richtte in 2009 met twee partners Space&Matter op. Hij heeft een experimenteel ethos, waarbij hij online en offline tools gebruikt om gemeenschappen samen te brengen en te versterken. In deze context streeft hij naar nieuwe financiële en bedrijfsmodellen, maar ook naar ondernemingen die prioriteit geven aan sociaal welzijn en inclusiviteit in de gebouwde omgeving.

Map for

BK Talks: Building Together! Concepts and tools for shared futures

Wat hebben bewoners en professionals nodig om collaboratieve leefwijzen te realiseren? Om steden weer leven te geven voor de gebruiker, moeten we besluitvormingsprocessen collectiever inrichten. Tijdens deze sessie komt een groep ervaren doeners en denkers in het veld van housing en stedelijke ontwikkeling samen om nieuwe manieren van samenwerking en cocreatie te verkennen. Lees meer