Excursie Knarrenhof

Knarrenhof is een plek waar mensen ook op hogere leeftijd zelfstandig kunnen wonen. Mensen die de regie willen houden over hun leven, met zorg om de hoek. Wil je dit project bekijken en meer weten over de totstandkoming en de ervaringen van bewoners? Dat kan! In het kader van ‘Project Together!’ organiseert Inbo een excursie voor geïnteresseerden. Het aantal plekken is beperkt, dus meld je snel aan.

Over Knarrenhof

Veranderingen in de zorg, een terugtrekkende overheid en het scheiden van wonen en zorg zijn een stimulans voor veel mensen om zelf iets te regelen voor hun oude dag.

Knarrenhof is een concept dat uitgaat van cocreatie op een sociale en duurzame wijze. Het eerste Knarrenhof is gerealiseerd in Zwolle. Rondom twee gemeenschappelijke hofjes met koop- en huurwoningen is plaats voor grotere en kleinere grondgebonden woningen. De gezamenlijke huiskamer wordt door de bewoners zelf ingevuld en is een centrale plek voor activiteiten en ontmoeting. In de Knarrenhofjes staan zelfstandig wonen, zelfredzaamheid, nabuurschap en privacy voorop.

Map for

Excursie Knarrenhof

Knarrenhof is een plek waar mensen ook op hogere leeftijd zelfstandig kunnen wonen. Mensen die de regie willen houden over hun leven, met zorg om de hoek. Wil je dit project bekijken en meer weten over de totstandkoming en de ervaringen van bewoners? Dat kan! Lees meer

Stuur een mail met je contactgegevens naar event@inbo.com onder vermelding van ‘Excursie Knarrenhof’.