Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen

De voertaal van deze sessie is Nederlands.

Klik hier voor de YouTube-livestream

De behoefte aan collaboratief wonen neemt toe in Nederland, maar de vraag naar vormen van collectief wonen is veel groter dan het huidige aanbod. Naar schatting wil zo’n 5% van de bevolking collectief wonen vanuit verschillende motieven: gemeenschapszin, aanspraak (tegen vereenzaming), zorgen voor elkaar als dat nodig is, solidariteit, zeggenschap over het ‘eigen gemeenschappelijk’ bezit, een gemengde bevolkingssamenstelling en ecologische uitgangspunten. Bewoners nemen genoegen met kleinere woonruimtes (waaronder tiny houses), wat ruimte bespaart. Initiatieven richten zich zowel op de steden als het landelijke gebied.

Ondanks deze behoefte gaat het landelijke debat vooral over de kwantiteit van nieuwbouw. De wooncoöperatie kan een welkome deeloplossing zijn voor de krapte op de woningmarkt, maar toch is er nog weinig aandacht voor de ontwikkeling van collaboratief wonen. Initiatieven lopen nu nog tegen allerlei belemmeringen aan: onbekendheid in het beleid, gebrek aan locaties, lastige financiering en niet-passende wet- en regelgeving. Wat is er nodig om de pioniersstatus van cohousing te ontstijgen en welke partijen kunnen wat doen?

Tijdens de talkshow gaan onze tafelgasten in wisselende samenstelling over deze vragen in gesprek. Tafelhost Vincent Kompier verwacht de tafelgesprekken te voeren met onder meer: Karin Schrederhof, wethouder Delft; Martijn Balster, wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Den Haag; Hans Ton, directeur woningmarkt BZK; Aron Bogers, partner-bestuurder Inbo Architecten; Hamit Karakus, directeur Platform31; Liezelotte Nagtegaal, initiatiefnemer van Ruimte voor Collectief Wonen; Annemarie Jol, adjunct-directeur AM; Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, prof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems TU Delft, Joep Albers, manager programmateam woonconcepten De Key en Hans Sparreboom, directeur Steenvlinder INC.

Ook live te gast in de zaal zijn initiatiefnemers van wooncoöperaties.

De talkshow wordt muzikaal opgeluisterd door Marjolein Jua.

Map for

Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen

Tafelgasten gaan in gesprek over de toenemende behoefte aan collectief wonen in Nederland. Wat is er nodig om de pioniersstatus van cohousing te ontstijgen en welke partijen kunnen wat doen? Lees meer

15:00-15:15 Introductie
15:15-15:35 Het project ‘Amal, dit is mijn stad’

Initiatiefnemer en kunstenaar spreken over de portretreeks die is gemaakt van de diverse mensen die in het Haagse SoZa-gebouw samenwonen.

15:35-16:30 Tafelgesprek deel 1

Tafelhost Vincent Kompier spreekt met Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems, TU Delft), Hamit Karakus (directeur Platform31), Hans Sparreboom (directeur Steenvlinder INC), Annemarie Jol (adjunct-directeur AM), Joep Albers (manager programmateam woonconcepten De Key) en Ernst Detering (bewoner coöperatie Roggeveenstraat).

Waarom verkeren de huidige innovatieve woonvormen nog in de pioniersstatus en wat is ervoor nodig om deze status te ontstijgen?

16:30-16:45 Intermezzo
16:45-17:25 Tafelgesprek deel 2

Aan tafel schuiven aan: Karin Schrederhof (wethouder Delft), Martijn Balster (wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Den Haag), Marja Appelman (directeur Woningbouw bij BZK), Aron Bogers (partner-bestuurder Inbo), Peter van der Gugten (directeur van Heijmans Vastgoed) en Liezelotte Nagtegaal (initiatiefnemer van Ruimte voor Collectief Wonen).

Welke partijen kunnen wat doen om de ontwikkeling van collectieve woonvormen verder te brengen, en wat hebben die van elkaar nodig? 

17:25-17:30 Afsluiting