The Co-Lab Mapping project: a visualisation tool for collaborative housing in Europe

→ Klik hier om het seminar terug te kijken op YouTube

De voertaal van deze sessie is Engels.

De onderzoeksdata over collaboratief wonen zijn op dit moment veelal kwalitatief. Hierbij wordt uitgebreid diepteonderzoek gedaan naar enkele casussen, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarbij een grotere populatie wordt onderzocht. Het kwantitatieve onderzoek dat wel wordt uitgevoerd, is onder leiding van overkoepelende organisaties die op regionaal en nationaal schaalniveau data verzamelen. Echter zijn deze data versnipperd en is er gebrek aan gemeenschappelijke definities en termen. Daardoor kunnen er nog weinig vergelijkende studies worden uitgevoerd, die inzicht geven in de grootte van de woonsector en veelvoorkomende trends. Het Co-Lab Mapping-project heeft als doel om deze kenniskloof te vullen door bestaande kennis over collaboratieve woonvormen in Europa te categoriseren en wetenschappelijke data in kaart te brengen met een toegankelijke visualisatietool.

Tijdens dit seminar presenteren we het Co-Lab Mapping-project en zullen we de tool officieel lanceren. Daarna volgt een paneldiscussie met internationale experts over het belang van een instrument waarmee kwantitatieve datasets geordend kunnen worden. Door kennis over collaboratief wonen beter te systematiseren en breder toegankelijk te maken, kan er beter onderzoek en beleid worden uitgevoerd.


Moderator

Dr. Darinka Czischke is projectleider van Project Together! Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in onderzoek, educatie en consultancy. Sinds ze als associate professor werkzaam is bij de TU Delft, richt ze zich op onderzoek naar nieuwe, collaboratieve woonvormen en sociale duurzaamheid in de stad.


Sprekers

Sara Brysch is architect, afgestudeerd aan de Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal. In haar diverse werkervaring in Porto, Mexico City en Berlijn heeft ze altijd interesse gehad in betaalbare huisvesting, participatief ontwerpen en duurzaam bouwen. Ze is momenteel PhD-kandidaat bij Darinka Czischke en Vincent Gruis aan de TU Delft, Bouwkunde.


Carla Huisman

Carla Huisman is socioloog en heeft onderzoek gedaan naar de rol van burgerparticipatie bij het legitimeren van ontheemding, de precarisering van de Nederlandse huurwoningmarkt en het niet handhaven van regelgeving als bestuurstechniek. Haar onderzoeksinteresse gaat in grote lijnen uit naar de relatie tussen huisvestingsbeleid en sociaal-ruimtelijke ongelijkheid.


Michael LaFond woont in Berlijn, waar hij actief is als oprichter en bestuurslid van id22: Institute for Creative Sustainability en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadtbodenstiftung, de eerste door Community Land Trust geïnspireerde non-profit grondstichting in Duitsland. Als activist, onderzoeker, ontwerper en onderwijzer zet hij zich breed in voor een transformatieve sociale-ecologie en inclusieve stedenbouw.


Alice Pittini

Alice leidt het dagelijkse werk van het European Social Housing Observatory en co├Ârdineert vergelijkende studies, thematische briefings en artikelen. Als de go-to-persoon voor feiten en cijfers over huisvesting in Europa, geeft ze presentaties tijdens verschillende evenementen die proberen een realiteitscheck te doen.

Map for

The Co-Lab Mapping project: a visualisation tool for collaborative housing in Europe

Het Co-Lab Mapping-project categoriseert bestaande kennis over collaboratieve woonvormen in Europa en brengt wetenschappelijke data in kaart met een toegankelijke visualisatietool. Tijdens dit seminar wordt de tool officieel gelanceerd. Lees meer

10:00-10:15 Welkom en introductie Co-Lab Mapping project

Darinka Czischke, projectleider Project Together!

10:15-10:30 Presentatie tool

Onderzoeker Sara Brysch presenteert de mapping tool online.

10:30-11:10 Paneldiscussie

Het belang van data en visualisatie van collaboratief wonen voor beleid en praktijk

Met Michael LaFond, Carla Huisman en Alice Pittini

Moderator: Darinka Czischke

11:10-11:25 Q&A met publiek
11:25-11:30 Afsluiting

Darinka Czischke, projectleider Project Together!