Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving

De voertaal van deze sessie is Nederlands.

De samenleving vergrijst, waardoor gemeenten op zoek zijn naar manieren om senioren prettig en duurzaam te huisvesten. Voor de programma’s Woonvarianten voor senioren en Langer thuis in de inclusieve wijk zijn burgerinitiatieven, professionals en senioren samen gaan onderzoeken wat nodig is om langer thuis wonen te faciliteren. Tijdens deze inspiratiesessie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Sprekers lichten toe welke bouwstenen nodig zijn voor een inclusieve buurt, en de thema’s die van belang waren voor senioren: gemeenschap, ontmoeten en collectiviteit.

De inspiratiesessie biedt ruimte om met een gemêleerd gezelschap over deze trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden in discussie te gaan, inhoud uit te dragen en vragen te beantwoorden.


Moderator

Annette Duivenvoorden is senior projectleider op het thema wonen en zorg bij Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Met ‘Woonvariaties voor senioren’ en ‘Langer thuis in de inclusieve wijk’ organiseert zij kennisgemeenschappen, doet ze onderzoek, verzamelt ze best practices en jaagt ze innovatie aan.


Sprekers

Gert Jan Hagen is directeur en mede-oprichter van Springco, dat big data verzamelt, analyseert en modelleert om zo gedrag en voorkeuren van mensen te voorspellen in de leefomgeving, zorg, cultuur, het onderwijs en het sociale domein. Gert Jan is met name geïnteresseerd in het benutten van beschikbare data over mensen, huizen, voorzieningen, buurten, dorpen en steden om bij te dragen aan het maken van betere woon- en leefgebieden.


Lars Drijvers is Ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar AM. AM werkt aan maatschappelijke vraagstukken die zijn ondergebracht in vijf thema’s: inclusieve stad, gedurfde duurzaamheid, gelukkig leven, healthy urban living & working en stad- en gebiedsmaker. Lars is vanuit deze thema’s betrokken bij de ontwikkeling van concepten, gebiedsontwikkelingen en projecten gericht op woonomgevingen voor (vitale) ouderen en/of zorg.


Endry van Velzen (De Nijl Architecten) speelt met Stadsbouwgroepen in op de vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen. Steeds meer mensen willen in de stad met gelijkgestemden hun omgeving vormgeven. Zij richten zich op kleinschalige projecten in een stedelijke omgeving. Een van de initiatieven die hij begeleidde, ‘Minidorp in de stad’ in Dordrecht, is een woonconcept voor ‘empty nesters’ die hoogstedelijk willen wonen.


Welke innovatieve woongroepen en collectieve woonvormen moeten er de komende jaren ontwikkeld worden? Wat zijn de kansen en de risico’s? Hoe is de belangstelling bij professionals en Haagse burgers? Terry van der Heide, directeur van Centrum Groepswonen Den Haag heeft een advies opgesteld en een beknopte handleiding gemaakt om innovatieve woonvormen te realiseren op basis van een onderbouwend veldonderzoek.


Ianthe Mantingh is architect en directeur van Zijdekwartier Architecten, een Leids bureau dat zich richt op woningbouw: van renovatie tot nieuwbouw. In hun projecten is het thuisgevoel de rode draad; het maken van prettige, menselijke buurtjes. Ook is ze auteur van ‘Ontwerp voor ontmoeten: Hoe de gebouwde omgeving kan uitnodigen tot contact’.

Map for

Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving

Tijdens deze inspiratiesessie spreekt een gemêleerd gezelschap over de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. We gaan in discussie over trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden. Lees meer

15:00-15:15 Introductie

Annette Duivenvoorden (Platform31)

15:15-15:35 Woonprofielen van senioren

Gert Jan Hagen (Springco)

15:35-15:55 Praktijkvoorbeeld Stadsveteranen

Lars Drijvers (AM)

15:55-16:15 Kansen voor collectieve woonvormen in Den Haag

Terry van der Heide (Centrum Groepswonen Den Haag)

16:15-16:30 Bouwgroepen in de stad

Endry van Velzen (De Nijl Architecten)

16:30-16:50 Ontwerp voor ontmoeten: Hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot contact

Ianthe Mantingh (Zijdekwartier Architecten)

16:50-17:00 Afsluiting

De aanmelding voor deze inspiratiesessie is inmiddels gesloten.